رشت_سرتوک_دکتر مهدی فلاح ، پزشک و فعال سیاسی گفت: یکی از نیازهای اساسی هر جامعه درمان است.

 گیرا آنلاین_ دکتر مهدی فلاح ، پزشک و فعال سیاسی گفت: یکی از نیازهای اساسی هر جامعه درمان است و تأمین آن در اصل ۴۳ قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است.

حال وقتی شهروندانی به داروخانه‌ها مراجعه می کنند و به علت نداشتن #هزینه_دارو، آنجا را با ناامیدی ترک می کنند نشان می دهد که تا چه حد در تامین رفاه عقب مانده ایم و حتی در تامین #سلامتی مردم کوتاهی شده است.

این نمایندگان‌ مردم در مجلس هستند که باید با تلاشی مضاعف، بر کارآمدی دولت در تامین نیازهای ضروری مردم بیفزایند.