۱۲۲۰ واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی در سیل آستارا آسیب دید 
پایگاه خبری سرتوک