۳۰ لیتر بر ثانیه افزایش تامین آب شرب روستاهای مژده و جوربیجارکل، شهرستان رشت
پایگاه خبری سرتوک