۱۱ فقره سرقت در پرونده سارق/ کشف ۹۵ متر سیم سرقتی 
پایگاه خبری سرتوک