۱۸ کیلومتر لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب
پایگاه خبری سرتوک