اداره کل بیمه سلامت استان گیلان ،دریافت لوح تقدیر،تندیس«دستگاه برتر»،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک