برگزاری کنفرانس علمی ،علوم پزشکی گیلان،سرتوک،تازه های آلزایمر، رشت
پایگاه خبری سرتوک