برگزاری کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران در گیلان ،توانمندی اساتید و بخش جراحی عروق ،رشت،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک