بهره‌برداری،شرکت شهرکهای صنعتی گیلان،سرتوک، فاز توسعه یک کارخانه روکش ملامنیه ،صمت گیلان، شهرک صنعتی رشت
پایگاه خبری سرتوک