تفاهم نامه ، شرکت های تولیدی، ربات های هوشمند ،سرتوک،منطقه آزاد انزلی
پایگاه خبری سرتوک