جانبازان نمونه بارز ایثار و فداکاری ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان،سرتوک،حامد دائمی
پایگاه خبری سرتوک