دکتر محمد مظفر- دبیر علمی انجمن جراحان عروق ایران،علوم پزشکی گیلان،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک