روح امید را در جامعه ،خبرنگار،حامد دائمی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان،رشت،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک