رییس اتاق بازرگانی گیلان ،سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک