رییس خانه صنعت، معدن گیلان ،سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک