سرتوک،سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرانزلی
پایگاه خبری سرتوک