سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لاهیجان،محمد بداشتی،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک