سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران،سرتوک،گاز گیلان
پایگاه خبری سرتوک