سرپرست معاونت امور بنادر و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی ،،سرتوک،رشت،صادرات
پایگاه خبری سرتوک