علوم پزشکی گیلان،رشت،سرتوک، حمایت خیران نیکوکار ماسالی ، راه اندازی بخشهای آی سی یو و سی سی یو ،سرتوک،بیمارستان رسالت ماسال
پایگاه خبری سرتوک