مخابرات گیلان،هفته دولت،سرتوک،افتتاح
پایگاه خبری سرتوک