مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک