مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گیلان ،روز خبرنگار،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک