مدیرعامل و معارفه سرپرست ، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ،شرکت شهرکهای صنعتی گیلان،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک