مدیر کل صمت گیلان ،سرتوک، کارگروه تسهیل و رفع موانع
پایگاه خبری سرتوک