نماینده لنگرود ،مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک