وزارت علوم،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،سرتوک،تیم‌های انستیتو پاستور ایران ،شناسایی بیماری‌های واگیر ،ایام اربعین ،عراق
پایگاه خبری سرتوک