اختلال در بخشی از ارتباطات مشترکین شهرستان های بندرانزلی ، ماسال و آستارا 
پایگاه خبری سرتوک