افتتاح سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی شفت 
پایگاه خبری سرتوک