افزون بر ۱۴ هزار انشعاب جدید گاز در گیلان نصب شد
پایگاه خبری سرتوک