افزون بر ۷۱ درصد جمعیت هدف گیلان تاکنون در پویش ملی سلامت غربالگری شده اند 
پایگاه خبری سرتوک