ایجاد اشتغال از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی/ ۴۹ میلیون نفر برگه سهام عدالت دریافت کرده اند
پایگاه خبری سرتوک