بازدید شهردار رشت از رصدخانه کوشیار گیلانی
پایگاه خبری سرتوک