برق دار شدن تمامی مشترکین آسیب دیده از وقوع سیل
پایگاه خبری سرتوک