به میزبانی شهرستان لنگرود مسابقات کشوری کمیته دفاع شخصی و قوت الرمی برگزار شد /قهرمانی تیم گیلانی
پایگاه خبری سرتوک