تأکید شهردار بر لزوم حل مشکل پل عابر پیاده جانبازان و سرعت بخشی به پروژه‌های عمرانی
پایگاه خبری سرتوک