تحریم ها هزینه های زندگی مردم را افزایش داده است!  دولت قوی در کنار مجلس قوی می تواند مشکل تحریم را رفع کند
پایگاه خبری سرتوک