تخفیف ۶۵ درصدی عوارض اجرای پروژه های عمرانی بافت های فرسوده رشت 
پایگاه خبری سرتوک