تعداد بستری های کرونایی گیلان به ۱۱ نفر رسید
پایگاه خبری سرتوک