تنوع، نوآوری و خلاقیت از ویژگی‌های غذایی در شهر خلاق خوراک رشت است    
پایگاه خبری سرتوک