خدمت رسانی به مردم با رویکردهای جدید آغاز شد /مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ شبانه روز آماده پاسخگویی و راهنمایی است 
پایگاه خبری سرتوک