در نیمه نخست سالجاری ۷۸۶۵ میلیارد تومان انواع مستمری توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت شده است
پایگاه خبری سرتوک