رانندگان ناوگان حمل و نقل تاکسیرانی ملزم به رعایت نرخ مصوب دریافت کرایه هستند   
پایگاه خبری سرتوک