راه اندازی واحد اجرائیات شهرداری رشت با همکاری نیروی انتظامی/رشت به لحاظ امنیتی از شاخص های خوبی برخوردار است
پایگاه خبری سرتوک