سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد
پایگاه خبری سرتوک