شتاب بیشتر حمایت خیران نیکوکار ماسالی برای راه اندازی بخشهای آی سی یو و سی سی یو بیمارستان رسالت ماسال
پایگاه خبری سرتوک