شیشه عمر سهراب و کیانوش در دستان وزنه بردار قرقیزی!
پایگاه خبری سرتوک