نسق سازی بزرگترین چالش شهر رشت /  رشت از معضلات ترافیکی رنج می‌برد.  
پایگاه خبری سرتوک