واحد صنعتی دیزل موتور باختر در ناحیه صنعتی پرکاپشت آستانه اشرفیه افتتاح شد
پایگاه خبری سرتوک