«کاهش جمعیت، سالمندی و خودکشی» از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستند
پایگاه خبری سرتوک